Abdül
@kulsamed


"Heybemiz de ne var ?" @fikirxmedya @bizimheybe @aski.neva ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 🎙🎧📽🎬🎞📷 #konya #agency #cinematography
http://www.fikirxmedya.com/

Images by kulsamed